Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

diskutieren

Tercüme

tartıştığımızı, tartışalım, tartışmak

Ich
weiß
nicht
,
warum
wir
darüber
diskutieren
.

Neden bunun hakkında tartıştığımızı bilmiyorum .

Diskutieren
wir
doch
,
warum
du
hier
bist
.

Neden burada olduğunu tartışalım.

Bitte
diskutieren
Sie
nicht
.

Lütfen tartışmayınız.

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla