Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

einkaufen

Tercüme

alışveriş, alışverişe, alışverişe gitmek

Wir
werden
nicht
in
Spanien
einkaufen
.

Biz İspanya'da alışveriş yapmayacağız.

3 Yorum

Heute
wird
niemand
einkaufen
!

Bugün hiç kimse alışverişe gitmeyecek!

Sie
werden
einkaufen
gehen
.

Onlar alışverişe gidecekler.

İlgili tartışmalar

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla