Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

externe

Tercüme

dışarıdan

Das
sind
externe
Lehrer
.

Bunlar dışarıdan öğretmenler.

Das
sind
externe
Schüler
.

Bunlar dışarıdan öğrenciler.

Sie
ist
eine
externe
Mitarbeiterin
.

O bir dışarıdan çalışan.

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla