Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

größte

Tercüme

en büyük, en uzun (boylu)

Ist
das
die
größte
Wohnung
,
die
Sie
haben
?

Bu sizin elinizdeki en büyük daireniz mi?

2 Yorum

Meine
Freude
ist
die
größte
Freude
.

Benim sevincim en büyük sevinçtir.

3 Yorum

Sie
ist
die
größte
Biene
.

O, en büyük arıdır.

4 Yorum

Varyasyonlar

sayıdişilerilnötr
çoğul
tekilgrößeregroßengrößeres
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla