Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

handeln

Tercüme

davranmak

Wir
werden
handeln
.

Biz davranacağız.

3 Yorum

Würde
man
manchmal
anders
handeln
?

İnsan bazen farklı davranır mıydı?

1 Yorum

Ich
werde
anders
handeln
.

Ben farklı davranacağım .

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla