Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

lange

Tercüme

uzun

Wie
lange
bleibt
ihr
?

Siz ne kadar zaman kalıyorsunuz?

Wie
lange
bleiben
Sie
?

Siz ne kadar zaman kalıyorsunuz?

Ich
bleibe
nicht
lange
.

Ben uzun kalmıyorum.

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla