Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

ob

Tercüme

mi, -ip -mediğini, acaba

Ich
weiß
nicht
,
ob
er
es
weiß
.

Ben onun bunu bilip bilmediğini bilmiyorum .

Ich
weiß
nicht
,
ob
er
es
macht
oder
nicht
.

Yapar , yapmaz ; bilmiyorum.

Ich
weiß
nicht
,
ob
sie
wartet
.

O bekler mi, bilmem.

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla