Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

sinnvoll

Tercüme

mantıklı, anlamlı, yararlı

Das
ist
wirklich
sinnvoll
!

Bu gerçekten mantıklıdır.

Das
ist
sehr
sinnvoll
.

Bu oldukça yararlıdır.

Ist
das
sinnvoll
?

O mantıklı mı?

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla