Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

trinken

Tercüme

içer, içerim, içiyorsun

Wir
trinken
das
Wasser
.

Biz suyu içiyoruz.

3 Yorum

Wir
trinken
Milch
.

Biz süt içiyoruz.

4 Yorum

Wir
trinken
.

Biz içiyoruz.

7 Yorum

trinken fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
ichtrinketrank
dutrinksttrankst
er/sie/estrinkttrank
wirtrinkentranken
ihrtrinkttrankt
sie/Sietrinkentranken
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla