Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

trinkst

Tercüme

içiyorsun, içersin, içmek (2. tekil kişi)

trinken fiilinin çekimi

Ich
trinke
,
du
trinkst
.

Ben içerim, sen içersin.

1 Yorum

Du
trinkst
die
Milch
.

Sen sütü içiyorsun.

11 Yorum

Du
trinkst
Milch
.

Sen süt içersin.

11 Yorum

trinken fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
ichtrinketrank
dutrinksttrankst
er/sie/estrinkttrank
wirtrinkentranken
ihrtrinkttrankt
sie/Sietrinkentranken

İlgili tartışmalar

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla