Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

zurück

Tercüme

geri

Wann
kommst
du
zurück
?

Sen ne zaman geri geliyorsun ?

Ich
gehe
zurück
nach
Frankreich
.

Ben Fransa'ya geri gidiyorum .

Sie
bringt
den
Hut
zurück
.

O şapkayı geri getiriyor .

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla